gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于五年上册数学简便运算题500道的资料>>

五年上册数学简便运算题500道

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2*2.5+0.8*2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9*1.25-0.9*1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5*7.4*0.8 =12.5*0.8*7.4 =74 (6)6.5*9.5+6.5*0.5 =6.5*(9.5+0.5) =6.5*10 =65 (7)0.35*1.

1250x0.037+0.125x160+12.5x2.7 =12.5*3.7+12.5*1.6+12.5*2.7 =12.5*【3.7+1.6+2.7】 =12.5*8 =100 0.45x72+45x0.18+4.5 =4.5*7.2+4.5*1.8+4.5*1 =4.5*【7.2+1.8+1】 =4.5*10 =45 400.6x7-2003x0.4 =200.3*14-200.3*4 =200.3*【14-4】 =200.3*

0.25*51.3+4.87*2.65

五年级上册简便算法题10÷3.14-6.86÷3.1437.68÷0.25÷43.75-(2.75-1.3)37.56-(18+7.56) 0.77÷144.5*9.80.7÷0.1250.7÷0.252.5*3.2*12.512.5*9.6*0.25 3.75-(2.8-1.25)37.65÷0.4÷0.253.125÷8÷0.12537.65-4.75-3.2525*6.4*12.53.6*0.25 答案10÷3.14

以下题,练好了,你的数学进步很大的.(一)1) 311*8-8-8*112= 2) 98*100+197*98= 3) 6*3+6+194*6= 4) 12*15+12+182*12= 5) 304*10-10-10*105= 6) 17*180+17+17

.5*8= 3.6*0.4= 39.68*0= 47.6*1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15*7= 3.2*6+3.2*4= 2.5*4*0.36=0.2+0.8*0.5= 6.03*1000= 10*0.6= 6.45*0.01= 0.1*0.1= 0.24*0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25=10.2*4.5= 2.5*6= 9*0.25= 0.125*4=1.25*8*0.5= 16*0.

5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 5*2.44 1.666*6.19.432*0.00 5.6*6.5 1.2*(9.6÷2.4)÷4.88.9*1.1*4.7 2.7*5.4*3.9 3.6*9.85-5.46 8.05*3.4+7.6 6.58*4.5*0.9 2.8

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3*0.1= 4) 3÷5= 5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16*2= 8) 0.01*8= 9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3*7= 12) 7.31*100= 13) 0.45+0.55= 14) 1.23*3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.

1、 7.5*3.1/2.5*100 =7.5/2.5*3.1*100 =3*3100 =93002、36.5*6.2+28*0.365+3.65 =36.5*6.2+2.8*3.65+3.65 =3.65*(6.2+2.8+1) =3.65*1. =36.5 3、999.9*599.9+199.9 =1000*599+0.1*599.9+200-0.1 =5990+59.9+200-0.1 =6049.9+200-0.1 =6249.9

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com