gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于秋夜曲唐王维 拼音版的资料>>

秋夜曲唐王维 拼音版

唐代诗人王维所作的《秋夜曲》全文注音如下: 秋夜曲 qiū yè qǔ 桂魄初生秋露微,guì pò chū shēng qiū lù wēi , 轻罗已薄未更衣.qīng luó yǐ báo wèi gèng yī . 银筝夜久殷勤弄,yín zhēng yè jiǔ yīn qín nòng , 心怯空房不忍归.xīn qiè kōng

qiū yè qǔ 秋夜曲 guì pò chū shēng qiū lù wēi ,qīng luó yǐ báo wèi gèng yī .桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣.yín zhēng yè jiǔ yīn qín nòng ,xīn qiè kōng fáng bù rěn guī .银筝夜久殷勤弄,心怯空房不忍归.

秋夜曲 qiū yè qǔ 创作年代:唐代 táng dài 作者:张仲素 zhāng zhòng sù 作品体裁:七言绝句 作品原文 丁丁漏水夜何长,zhēng zhēng lòu shuǐ yè hé cháng 漫漫轻云露月光.màn màn qīng yún lòu yuè guāng 秋逼暗虫通夕响,qiū bī àn chóng tōng

秋夜曲桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣.银筝夜久殷勤弄,心怯空房7不忍归.

如下 qiū yè qǔ 秋 夜 曲 wáng wéi 王 维 桂(guì)魄(pò)初生(chūshēng)秋(qiū)露(lù)微(wēi), 轻(qīng)罗(luó)已(yǐ)薄(báo)未(wèi)更衣(gēngyī). 银(yín)筝(zhēng)夜(yè)久(jiǔ)殷勤(yīnqín)弄(nòng), 心(xīn)怯(qiè)空(kōng)房(fáng)不(bù)忍(rěn)归(guī).

shān zhōng wáng wéi 山 中 王维 jīng xī bái shí chū,tiān hán hóng yè xī.荆 溪 白 石 出, 天 寒 红 叶 稀.shān lù yuán wú yǔ,kōng cuì shī rén yī.山 路 元 无 雨, 空 翠 湿 人 衣.

秋夜曲殷这样读 如下:(普通话拼音读法) 秋(qiū)夜(yè)曲(qǔ)殷(yīn) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节.

mó jié 王维(701年-761年,一说699年761年),河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县.唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士.王维出身河东王氏,于开元十九年(731年)状元及第.历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官.

问题1;秋夜曲是绝句吗?问题2;秋夜曲作者表达了什么?答案;《秋夜曲》是唐代诗人王维的七言绝句. 此诗前两句是写景,写得颇为悠闲,秋夜微凉,景物凄清;末两句是写情,主人公寂寞难寝,殷勤弄筝.此诗语极委婉,情极细腻,把儿女羞涩的情感遮掩得严严实实:少妇独守空闺,沉浸于相思,不忍更衣;借弹筝自遣寂寞,又不忍回屋.诗人借用女主人公心理活动来展示其独守空房的哀怨,曲尽其妙;代写思妇心境,抒发内心空虚的痛苦,更显深刻细腻生动,流露出女主人公独守空房、思念丈夫的怨情,表现出诗人诗艺的功力.

zhōng nán shān 终南山 wáng wéi 王维 tài yǐ jìn tiān dū , lián shān dào hǎi yú .太乙近天都,连山到海隅.bái yún huí wàng hé , qīng ǎi rù kàn wú .白云回望合,青霭入看无.fēn yě zhōng fēng biàn , yīn qíng zhòng hè shū .分野中峰变,阴晴众壑殊.yù tóu rén chǔ sù , gé shuǐ wèn qiáo fū .欲投人处宿,隔水问樵夫.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com