gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于描述冬天天气的谚语的资料>>

描述冬天天气的谚语

冰天雪地 白雪皑皑 大雪纷飞 滴水成冰 寒风凛冽 天寒地冻 数九寒天 寒风凛冽 天寒地冻 冰天雪地 粉妆玉砌 白雪茫茫 银装素裹 万里雪飘 千里冰封 白雪皑皑 冰天雪地 寒气袭人 寒冬腊月 冰清玉洁 滴水成冰 瑞雪纷飞 冰封雪盖 漫天飞雪 雪虐风饕

这样的谚语有很多:大雪半溶加一冰,明年虫害一扫空. 大雪兆丰年,无雪要遭殃 冬看山头,春看海口 冬雪消除四边草,来年肥多虫害少 冬有大雪是丰年. 冬有三白是丰年. 冬有三天雪,人道十年丰. 飞沙走石九降风 江南三足雪,米道十丰年. 今年大雪飘,明年收成好. 立冬,青黄刈到空 立冬补冬,补嘴空 立冬日之天干逢壬字,来年高处之田有歉收之虞. 立冬时开始收割或收割完毕. 立冬田头空 立冬之日怕逢壬,来岁高田枉费心 落雪勿冷,融雪冷.

农谚 春不种,秋无收. 立夏勿下雨,犁耙倒挂起. 五月端午晴,烂稻刮田膛. 寒露无青稻,霜降一齐老. 有水才有谷,无水守着哭. 水库是个宝,防旱又防涝. 稻田水多是糖浆,麦田水多是砒霜. 人靠饭养,稻靠肥长. 肥田长稻,瘦田长草

不怕初一阴,就怕初二下.东虹日头西虹雨.河里鱼打花,天天有雨下.久晴鹊噪雨,久雨鹊噪晴.空山回声响,天气晴又朗.雷公先唱歌,有雨也不多.雷声绕圈转,有雨不久远.小暑热得透,大暑凉溲溲.烟囱不冒烟,一定是阴天.冷得早

一场秋雨一场寒

霜后暖,雪后寒;(苏南) *霜前冷,雪后寒.(江苏镇江) *落雪勿冷,融雪冷.(南京、山西太原、河南商邱) 冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡.(指的是冬天的雪下得越大,麦子的被子铺得越厚,来年肯定有个好收成. 瑞雪兆丰年 * 霜前冷,雪后寒. * 落雪勿冷,融雪冷. *冬有大雪是丰年. * 冬有三白是丰年. * 雪后易晴. * 冬有三天雪,人道十年丰. * 雪姐久留住,明年好谷收. * 今年大雪飘,明年收成好. * 江南三足雪,米道十丰年. * 冬雪消除四边草,来年肥多虫害少 . * 大雪半溶加一冰,明年虫害一扫空. * 雪落有晴天. * 大雪兆丰年,无雪要遭殃

【谚语】1. 春冷冻死牛.2. 雪半溶加一冰,明虫害一扫空.3. 冬有大雪是丰年.4. 霜前冷,雪后寒.5. 鸡冷上架,鸭冷下河.6. 酒儿不冻,孩儿不冷.7. 冬天麦盖三层被,来枕着馒头睡.8. 落雪勿冷,融雪冷.9. 正寒死龟,二寒死牛,三寒死播田夫.10. 寒露不算冷,霜降变了天;立冬先封地,小雪河封严;寒露不算冷,霜降变了天;立冬交十月,小雪河封上.11. 寒露到立冬,翻地冻死虫.12. 天冷不冻织女手,饥饿不饿苦耕人.13. 宁走封冻冰薄一寸,不走开江冰厚一尺.14. 暑伏不热,五谷不结;寒冬不冷,六畜不稳.

1) 副业生产冬天搞,莫把农闲错过了.2) 农副业,千条路,盘算好,穷变富.3) 条子编筐苇编席,好似存款加利息.4) 莫道冬天闲,昼夜搞条编.5) 荆条编成篓,增加两倍收.6) 编筐编篓,贵在收口.7) 油坊、粉坊、豆腐坊,赚钱喂猪把地养.8) 开个豆腐坊,养猪不用粮.9) 推粉不赚钱,看看猪和田.10) 榨油磨面,富了不见.

关于冬天的谚语 大雪半溶加copy一冰,明年虫害一扫空.大雪兆丰年百,无雪要遭殃 冬看山头,春看海口 冬雪消除四边草,来年肥多虫害少 冬有大雪是丰年.冬有三白是丰年.冬有三天雪,人道十年丰.飞沙走石九降风 江南三足雪,米道十丰年.今年大雪飘,明年收成好.立冬,度青黄刈到空 立冬补冬,补嘴空 立冬日之天干逢壬字,来年高处之田有歉收之虞.立冬时开始收割或收割完毕.问 立冬田头空 立冬之日怕逢壬,来岁高田枉费心 落雪勿冷,融答雪冷.瑞雪兆丰年 霜前冷,雪后寒.雪后易晴.

形容天气寒冷的成语 1、雪虐风饕:虐:暴虐;饕:贪残.又是刮风,又是下雪.形容天气非常寒冷. 2、天寒地坼:坼;裂开天寒地坼:形容天气寒冷,把地都冻裂了. 3、折胶堕指:极言天气寒冷. 4、冻手冻脚:形容天气寒冷. 5、风

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com