gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于孔子对忠恕之道的解释的资料>>

孔子对忠恕之道的解释

忠恕之道是孔子认为可以终身行之,又是一以贯之之道.论语卫灵公篇载,子贡问:「有一言而可以终身行之者乎?」孔子回答说:「其恕乎.」里仁篇载曾参解释孔子「吾道一以贯之」的话说:「夫子之道,忠恕而已矣.」可见忠恕之道,是孔门的至德要道.

子曰:'道不远人.人之为道而远人,不可以为道.'《诗》云:伐柯柯伐柯,其则不远.执柯以伐柯,睨而视之,犹以为远.故君子以人治人,改而止.忠恕违道不远.施诸己而不愿,亦勿施于人.” 这一思想源于孔子,曾子将其概括以传于世.《论语.

答:孔子理解的“恕”是人们常说的将心比己,推己及人.所谓人心都是肉长的,自己想这样,也要想到人家也想这样;自己不想这样,也要想到人家也不想这样.

“忠”,尽力为人谋,中人之心,故为忠;“恕”,推己及人,如人之心,故为恕.孔子最先提出“恕”,并为其下定义说,其恕乎,己所不欲,勿施于人.最早将忠恕联系起来的是中国春秋时代的曾子.他在解释孔子“吾道一以贯之”时说:“夫子之道,忠恕而已矣.”他还说,“忠者,心无二心,意无二意之谓,恕者,了己了人,明始明终之意.”.后来朱熹也说,“尽己之谓忠,推己之谓恕”.“尽己”是从自家心上发出而及于别人,“推己”是以己之心推人之心而及于别人.简言之,“忠恕”,就是以待自己的态度对待人.孔门的弟子以忠恕作为贯通孔子学说的核心内容,是“仁”的具体运用.自此,忠恕成为儒家处理人际关系的基本原则之一.

“夫子之道” 孔子要把弟子们培养成“志于道”的士、“谋道”的君子,那么这个“道”是什么呢?换言之,什么是孔子之道呢?“夫子之道,忠恕而已矣.”(里仁篇)这是曾参的概括.而子夏、颜回则说:“夫子之道至大,故天下莫能容.

孔子的学术思想是以多面性著称的,即鲁迅所谓的“道大,无所不包”.孔子阐扬、发挥仁、礼、孝、悌、忠、恕、德、中庸等政治思想理论,给中国的政治制度和中国人的民族性格以深刻的影响.有关其思想的评论与概述已有很多,且孔子的

中国儒家的伦理与哲学范畴 ,是处理人与人之间关系的原则.“忠”,尽力为人谋,中人之心,故为忠;“恕”,推己及人,如人之心,故为恕.孔子最先提出“恕”,并为其下定义说:其恕乎,己所不欲,勿施于人.最早将忠恕联系起来的是

用一句话来说就是:己所不欲,勿施于人.这就是孔子的忠恕之道.(绝对正确)

论语中讲到 仁 的有五百多处.孔子没有给 仁 下一个剀切概括的定义,他总是随事指点、随处发挥,有时对学生的质问,总是按照学生的程度、性格等随意答复,但在《论语里仁》记载了孔子告诉他的学生曾子他 一以贯之 的这一思想,即用

据《论语》记载:“樊迟问仁,子曰:'爱人'.”又对子贡说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人.”孔子认为,仁就是推己及人的忠恕之道.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com