gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于春游曲张仲素带拼音版的资料>>

春游曲张仲素带拼音版

春游曲 作者:长孙氏shàn yuàn táo huā zhāo rì mín , lán uī yàn qiè dòn chūn qín . jǐn shàn xīn táo tōu miàn sè , 上 苑 桃 花 朝 日 明 , 兰 闺 艳 妾 动 春 情 . 井 上 新 桃 偷 面 色 , yán biān nèn liǔ xué shēn qīn . huā zhōn lái qù kàn

chūn yóu qǔ 《春游曲》shàng yuàn táo huā cháo rì míng ,lán guī yàn qiè dòng chūn qíng 上苑桃花朝日明, 兰闺艳妾动春情.jǐng shàng xīn táo tōu miàn sè ,yán biān nèn liǔ xué shēn qīng .井上新桃偷面色, 檐边嫩柳学身轻.huā zhōng lái qù

chūn yóu qū èr shǒu qí èr 春游曲二首其二 táng gù kuàng 唐 顾况 zhè dàn lián qián mǎ , yín gōu tuǒ duò huán .柘弹连钱马,银钩妥堕鬟.cǎi sāng chūn mò shàng , tà cǎo xī yáng jiān .采桑春陌上,踏草夕阳间.yì hé cí xiān lù , xīn chéng mào què xián .意合词先露,心诚貌却闲.míng zhāo ruò xiāng yì , yún yǔ chū wū shān .明朝若相忆,云雨出巫山.

秋夜曲 qiū yè qǔ 创作年代:唐代 táng dài 作者:张仲素 zhāng zhòng sù 作品体裁:七言绝句 作品原文 丁丁漏水夜何长,zhēng zhēng lòu shuǐ yè hé cháng 漫漫轻云露月光.màn màn qīng yún lòu yuè guāng 秋逼暗虫通夕响,qiū bī àn chóng tōng

江(jiān)南(nán)曲(qǔ) 于(yú)鹄(ǔ)

《春游曲》 上苑桃花朝日明,兰闺艳妾动春情. 井上新桃偷面色,檐边嫩柳学身轻. 花中来去看舞蝶,树上长短听啼莺. 林下何须远借问,出众风流旧有名. 编辑 讨论 分享 新浪微博人人网 新知社腾讯微博移动微博网易微博 天涯网开心网 qq空间 飞信 2837《春游曲》 - 译文 园林里的桃花向着太阳开的很明艳,深闺里美丽的女子漾起思春的情意. 那初绽的桃花仿佛是偷偷街区她面色的红润,那屋檐边新发的柳枝仿佛是学她轻盈的身姿. 她在花间徘徊看那款款飞舞的蝴蝶,听取枝头黄莺的歌唱. 你何必站在林下远远的打听,她的风流出众那是远近闻名啊.

绝句 作者:志南【宋代】 古木阴中系短篷,gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng 杖藜扶我过桥东.zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 沾衣欲湿杏花雨,zhān yī yù shī xìng huā yǔ 吹面不寒杨柳风.chuī miàn bù hán yáng liǔ fēng

绝句 僧志南 古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风.gǔmùyīnzhōngxìduǎnpéng,zhànglífúwǒguòqiáodōng.zhānyīyùshīxìnghuāyǔ,chuīmiànbùhányángliǔfēng.

【春游曲三首】张仲素 烟柳飞轻絮,风榆落小钱.百花里,罗绮竞秋千. 骋望登香阁,争高下砌台.林间踏青去,席上寄笺来. 行乐三春节,林花百和香.当年重意气,先占斗鸡场.

“春风吹面薄于纱”的拼音为【chūn fēng chuī miàn bó yú shā】.拓展资料 “春风吹面薄于纱”此句乃出自于李叔同的诗《春游》,全诗如下:春风吹面薄于纱,春人妆束淡如画;游春人在画中行,万花飞舞春人下.梨花淡白菜花黄,柳花委

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com