gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于藏字笔顺写法图的资料>>

藏字笔顺写法图

基本字义 ● 藏 字笔划顺序是一丨丨一ノフ一ノ一丨フ一丨フフノ丶 cáng ㄘㄤ1. 隐避起来:埋~.包~.~奸.~匿.隐~.蕴~.~污纳垢.2. 收存起来:收~.~品.~书.储~.其它字义 ● 藏 zàng ㄗㄤ1. 储放东西的地方:~府.宝~.2. 道教、佛教经典的总称:道~.大~经.三~(佛教经典“经”、“律”、“论”三部分).3. 中国少数民族,主要分布于西藏自治区和青海、四川等省:~族.

你好,藏字的笔画顺序是:横、竖、竖、横、撇、竖折/竖弯、横、撇、横、竖、横折、横、竖、竖折/竖弯、斜钩、撇、点.

藏字笔顺,如下:

17画.

藏的笔顺是:横、竖、竖、横、撇、折、横、撇、横、竖、折、横、竖、折、折、撇、捺(点)要注意:“臣”的写法,先写横,然后写里面的一竖,然后写折,再一横,最后把竖折(相当于折)写上.

“藏”字的笔顺是:横、竖、竖、横、撇、竖折/竖弯、横、撇、横、竖、横折、横、竖、竖折/竖弯、斜钩、撇、点.常用词组:1. 藏书[cáng shū]收藏图书.2. 蕴藏[yùn cáng]积存.3. 埋藏[mái cáng]埋在地下.4. 躲藏[duǒ cáng]隐藏,使人看不见.5. 储藏[chǔ cáng]贮藏;收藏;保藏.6. 隐藏[yǐn cáng]隐蔽躲藏,不让别人发现.7. 珍藏[zhēn cáng]珍重地收藏.8. 收藏[shōu cáng]收集保藏.9. 贮藏[zhù cáng]储藏.10. 藏匿[cáng nì]潜藏隐匿.11. 潜藏[qián cáng]藏在隐蔽处.12. 藏踪[cáng zōng]隐藏行动踪迹.

藏的笔顺应该是:横,竖,竖,横,撇,竖折,横,撇,横,竖,横折,横,竖,竖折,斜勾,撇,点.

藏字的笔画顺序向左转|向右转

藏的笔画书写顺序 向左转|向右转 向左转|向右转

藏读音 cáng zàng 部首 艹 笔画数 17 笔画 名称 横、竖、竖、横、撇、竖折/竖弯、横、撇、横、竖、横折、横、竖、竖折/竖弯、斜钩、撇、点

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com