gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于邪的读音孙权劝学的资料>>

邪的读音孙权劝学

邪,通假字,通“耶”,属于形近通假;“耶”又通“也”属于音近通假.所以,“邪”在这里读作:yě. 语气词.

邪 读音宇“耶”相同,语气词,相当于“啊”

邪:读音是耶 更:打更的更,(一声).

sūn权quán劝quàn学xué 初chū , 权quán谓wèi吕lǚ蒙méng曰yuē :“ 卿qīng今jīn当dāng涂tú掌zhǎng事shì , 不bù可kě不bù学xué !” 蒙méng辞cí以yǐ军jūn中zhōng多duō务wù .权quán曰yuē :“ 孤gū岂qǐ欲yù卿qīng治zhì经jīng为wéi博bó士shì邪

更 gēng 本义是更换的意思,在《孙权劝学》一文中作“重新”解释.“即更刮目相待”是指“就应重新用新的眼光来看待”.附《孙权劝学》: 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务.权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳.卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益.”蒙乃始就学. 及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别.

邪:ye(二声) 卿:qing(一声) 涉:she(四声) 纂:zuan(三声) 当涂:dang(一声)tu(二声) 蒙:memg(二声) 即:ji(二声)

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务.权 曰:“孤岂欲卿治经为博士邪(语气词,通“耶”)!但当涉猎,见往事耳. 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益.”蒙乃始就学.及鲁(lù)肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂(suì多音字)拜蒙母,结友而别.

本句中的“为”读作二声音,意思是作为、成为.译文:我难道想要让你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗?

卿(qīn) 邪(yé) 涉猎(shèliè) 孰(shú) 遂(suì)

邪 通耶 译成吗,语气词耳 :罢了乎:呢,语气词

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com