gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于小儿垂钓拼音版正确的资料>>

小儿垂钓拼音版正确

xiǎo ér chuí diào 《小 儿 垂 钓》táng dài hú lìng néng 唐 代 胡 令 能 péng tóu zhì zǐ xué chuí lún 蓬 头 稚 子 学 垂 纶,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn 侧 坐 莓 苔 草 映 身.lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu 路 人 借 问 遥 招 手,pà dé yú jīng bù yìng rén 怕

xiǎo ér chuí diào 小 儿 垂 钓 pén tóu zhì zi xué chuí lún ,蓬 头 稚 子 学 垂 纶 ,cè zuò méi tái cǎo yìn shēn . 侧 坐 莓 苔 草 映 身 . lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu ,路 人 借 问 遥 招 手 ,pà de yú jīn bù yìn rén .怕 得 鱼 惊 不 应 人 .

小儿垂钓 唐代胡令能 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身.路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人.xiǎo ér chuí diào táng dài hú lìng néng péng tóu zhì zǐ xué chuí lún,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn.lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu,pà dé yú jīng bù yìng rén

xiǎo ér chuí diào 小 儿 垂 钓 táng dài hú lìng néng 唐 代 胡 令 能péng tóu zhì

小儿垂钓 作者:唐 胡令能 原文: 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身. 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人. [简析] 1、稚子:年龄小的孩子; 2、垂纶:钓鱼; 纶:钓鱼用的丝线; 3、莓:一种小草; 4、苔:苔藓植物; 5、借问:向人打听;

xiao er chui diao

xiǎo ér chuí diào zuò zhě :hú lìng néng (táng dài )péng tóu zhì zǐ xué chuí lún ,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn .lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu ,pà dé yú jīng bú yīng rén .小儿垂钓作者:胡令能 (唐代)蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身.路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人.

读出稚子天真可爱,加上语言停顿.

1、“学垂纶”指学(钓鱼).“(蓬头)”稚子是写出了这个钓鱼孩子的外貌.因孩子喜欢钓鱼,心情急切,忘了流理蓬乱的(头发).“草映身”指长的草遮住了(孩子).2、“遥招手”的人是(蓬头稚子),他用动作来代替答话是因为怕(鱼惊).3、这首诗抓住了小孩当时神态外貌和(动作),生动刻画了小孩专心(钓鱼),天真、(可爱)的形象.

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身.路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com